Att utveckla en tänkande robot. Att överföra en programmerares moral- och etikbegrepp och den ödmjuka syn på mänskligheten som krävs för att hot mot människan inte ska uppstå.

Posted on
En tänkande robots moral och etik ligger i händerna på en programmerares förmåga att förmedla sin bild av världen, sin egen bild av ödmjukhet och empati och sin syn på sina medmänniskor.

En tänkande robots moral och etik ligger i händerna på en programmerares förmåga att förmedla sin bild av världen, sin egen bild av ödmjukhet och empati och sin syn på sina medmänniskor.

När vi utvecklar artificiell intelligens och robotar som blir mer eller mindre autonoma är det viktigt att mjukvaran och robotarna inte blir ett hot mot människan. Det krävs programmerare som är djupt empatiska och osjälviska och ser till världens och andra människors bästa. Dessa programmerare måste förstå andra människor och stå över småaktigheter; förstå vad mänsklighet innebär och omfamna den. Lära robotarna vikten av samförstånd och ödmjukhet inför livet och medmänniskor.

Allt ligger i händerna på de programmerare som utvecklar algoritmerna och rutinerna som ska styra den artificiella empatin. Det är vanliga programmerare som sitter framför skärmarna och utifrån sina egna egenskaper, referenser och självinsikter skapar en artificiell avbildning av hjärnan och vårt känsloliv.

Vi kommer alltså alla bli dödade av robotar fort som fan.