Jag tror inte på vaccin. Jag tror det orsakar autism. Oavsett vad folk säger. Jag tror det.

Posted on
Jag tror inte på vaccin. Jag tror det orsakar autism. Oavsett vad folk säger. Jag tror det.

Vaccination. Jag tror inte på det. Jag tror. Jag tror, tror, tror, tror.

Jag tror inte på vaccin. Jag tror att det är naturligt för barn att genomgå vissa sjukdomar för att på så sätt få ett bättre immunförsvar. Jag tror att det finns risk att barnen får autism av vissa vacciner eftersom det finns studier som visar det. Jag tror att läkemedelsindustrin och forskarna för oss bakom ljuset för att tjäna pengar.

Jag tror inte att växthuseffekten är orsakad av människan i den utsträckning forskningen gör gällande. Jag tror inte att den vetenskapliga konsensus som råder är skäl nog att tro på den globala uppvärmningen. Jag tror att mycket av det som sägs är överdrivna varningar för att forskare ska få större anslag.

Ej heller tror jag på studierna som inte lyckats visa någon effekt av antroposofiska mistelpreparat på tumörer. Jag tror visst de kan bota tumörer. Jag tror inte på att staten har goda intentioner. Jag tror visst att homeopati fungerar. Jag tror att det är så mycket vi inte vet, och att vi därför inte kan avfärda saker bara för att forskarna säger sig ”veta” att vissa saker inte fungerar. Jag tror visst att planeter kan ha en påverkan på hur människor är, mår och lever här på jorden beroende på hur de befinner sig i förhållande till varandra.

Jag tror inte att vi kom till av en slump. Det är för osannolikt. Jag tror att det måste ha varit någon annan kraft eller skapare bakom. Jag säger inte att jag tror på Gud, men jag tror inte det var en slump. Jag tror inte på evolutionen. Det är för enkelt. Jag tror inte på den heliocentriska världsbilden. Jag tror inte att Galileo, Copernicus och alla de andra hade rätt. Jag tror på den geocentriska. Jag tror inte på strängteorin. Ej heller tror jag på kvantmekaniken eller kvantfysiken.

Jag tror inte på gravitationen. Jag tror inte den finns, eftersom forskarna inte kan visa vad den beror på eller består av. Jag tror inte på vetenskapsteori. Jag tror forskarna säger och gör massor saker som vi vanliga inte förstår, för att de tror att de har rätt genom ”bevis” och ”studier”. Jag tror inte på fysik. Jag tror inte att Newton hade rätt bara för att han skrev massa böcker. Jag tror inte på aritmetiken. Jag tror inte på algebra. Jag tror inte ens på naturliga tal.

Jag tror inte på saker. Eftersom jag tror att jag har rätt. Jag tror inte på fakta. Inte på vetenskapliga metoder. Inte på konsensus inom forskarvärlden. Jag tror inte på vetenskap.

Jag är en helt vanlig människa som inte förstår hur vetenskap fungerar. Och jag väljer därför att förneka den. Jag bildar mig en egen världsåskådning på ovetenskapliga, osanna och helt falska grunder. Jag tror inte på de som vet mer än mig. Jag tror att jag kan dra mer exakta och hållbara slutsatser än de som vet. Jag tror att de som vet inte vet. Nej, förresten. Jag tror inte det. Jag vet det. För jag är en helt vanlig människa som vet hur det ligger till. Egentligen. Vi är många som vet det här. Vi är många vanliga människor som vet bättre än de som vet. Massor. Världen är full av oss.

Och det är jävligt skrämmande.