Varför sextimmarsarbetsdag skulle både fungera och inte. Och drabba många kvinnor negativt.

Skrivet den

Feministiskt Initiativ är ett, ska vi saga extremt, parti. Extremt såtillvida att de nog står längst vänster på skalan. Kanske inte i allt. Men mycket. Extremt på ett icke-negativt sätt alltså. Framför allt är det – håll i er – feminismen som förstås skiljer dem från andra partier.

Och feminism är bra. Det har aldrig varit tal om annat. Förutom hos mindre kunskapsmässigt bemedlade människor.

Det finns dock många som börjar ifrågasätta deras förslag. Jag också till viss del. Och då främst för att Gudrun Schyman, i de få debatter jag har sett, sällan talar om förslagen som någon intentionsförklaring, utan som konkreta förändringar som på något sätt skall finansieras utan att de egentligen har ekonomisk täckning. Och läser en deras ekonomiska rapport känns det lite svajigt.